Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τα περισσότερα σημεία της Cyprolens.com.cy χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας απαιτούν από το χρήστη να προσδιορίσει την ταυτότητά του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση συναλλακτικής πράξης.

 

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο,e-mail κ.α τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται με σκοπό την ολοκλήρωση συναλλακτικής σχέσης, για λόγους στατιστικής ή για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη, σε καμία περίπτωση όμως δεν μεταφέρονται σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα).

 

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσουμε και διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κακή χρήση, απώλεια, καθώς επίσης και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση και κοινοποίηση.

 

Αποδέκτης των δεδομένων είναι η εταιρεία Global Health I.C. Ltd και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που ενδεχομένως μεσολαβούν ή θα μεσολαβήσουν για την υποστήριξη, την εξυπηρέτηση ή την προώθηση και ολοκλήρωση της συναλλακτικής σχέσης.

 

Τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ή άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την μέγιστη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα της Cyprolens.com.cy δεν αποθηκεύουμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χωρίς την συγκατάθεση σας. Τα cookies είναι μια δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookis μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ Βικιπαίδεια.