Σε κάθε περίπτωση ακόμη και μη αναφερόμενη εδώ, ο επισκέπτης της Cyprolens.com.cy την επισκέπτεται με δική του και μόνο αποκλειστική ευθύνη, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσεως, άνευ άλλων διατυπώσεων.

 

Οι όροι είναι δεσμευτικοί και είναι συμβατοί με το Ευρωπαϊκό/Κυπριακό δίκαιο, μπορεί να αλλάζουν ή να τροποποιούνται από καιρό εις καιρό χωρίς προειδοποίηση, για το λόγο αυτό συνιστούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε συχνά πατώντας το ανάλογο πλήκτρο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του παρόντος κειμένου μπορείτε να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή από την ιστοσελίδα.

 

Εκδηλώνοντας πρόθεση δημιουργίας συναλλακτικής σχέσης από μέρους σας μέσω παραγγελίας

δηλώνετε ότι:

1) Είστε άνω των 18 ετών δηλαδή ενήλικας όπως ορίζεται από την νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

2) Είστε ικανοί διά την διάπραξη συναλλακτικής πράξης.


3) Είστε υπεύθυνοι και ενήμεροι για την επιλογή του Προϊόντος σας και της καταλληλότητας του για τους σκοπούς χρήσης του.


4) Έχετε στο πρόσφατο παρελθόν υποβληθεί σε διαγνωστική ιατρική εξέταση οφθαλμών κατά την διάρκεια της οποίας εξακριβώθηκε ότι η χρήση διορθωτικών φακών επαφής από εσάς δεν αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους.


5) Έχετε στην κατοχή σας πρόσφατη έγκυρη ονομαστική οφθαλμική ιατρική συνταγή η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος και αναγράφει τις ακριβείς παραμέτρους ή τιμές οι οποίες είναι αναγκαίες για την διόρθωση τής όρασης σας μέσω ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


6) Έχετε στο πρόσφατο παρελθόν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά φακούς επαφής τους οποίους εφαρμόσατε υπό την επιτήρηση/συμβολή οφθαλμίατρου ή  οπτικού.

 

Συγκεκριμένα και ανακεφαλαιώνοντας και συνοψίζοντας σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα 3,4,5 και 6 δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγνωση και κατανόηση της παρακάτω παραγράφου.

 

H προστασία της υγείας των οφθαλμών αποτελεί υποχρέωση. Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί φακούς επαφής πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί σε διαγνωστική ιατρική εξέταση οφθαλμών κατά τη διάρκεια της οποίας, πρέπει να έχει εξακριβωθεί ότι η χρήση φακών επαφής δεν αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους όπως για παράδειγμα δυσανεξία, επίσης θα πρέπει να εξακριβωθεί η πάθηση με σκοπό να καθοριστούν οι ακριβείς τιμές για τις απαραίτητες διορθώσεις και να ακολουθήσει έκδοση ονομαστικής ιατρικής συνταγής.

 

Απαραίτητες λοιπόν προϋπόθεσης για την αγορά διορθωτικών φακών επαφής είναι η προηγούμενη επίσκεψη σας σε οφθαλμίατρο και η χρήση των διορθωτικών φακών επαφής μόνον κατόπιν έγκυρης ιατρικής συνταγής σύμφωνα με τις οδηγίες. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ εμάς και εσάς είναι άκυρη σε περιπτώσεις αρχικής εφαρμογής φακών επαφής, Η σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς είναι έγκυρη μόνον για τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης παραγγελίας φακών επαφής. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιεσδήποτε βλάβες στην υγεία σας που ενδεχομένως προκύψουν ή προκληθούν από χρήση των προϊόντων αυτών.

 

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας περιέχει αστιγματικούς ή πολυεστιακούς φακούς ειδικής κατασκευής (παραγγελία εξωτερικού) δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας χωρίς προεξόφληση. Στους αστιγματικούς και πολυεστιακούς φακούς επαφής ειδικής παραγγελίας εξωτερικού δεν γίνονται δεκτές επιστροφές ή αντικατάσταση.

 

'Ολα τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γραφικά, επωνυμίες, ονομασίες προϊόντων, ονόμασίες κατασκευαστών, τα οποία είναι ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Cyprolens.com.cy, ανήκουν στους αντίστοιχους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Η εμφάνισή τους στην Cyprolens.com.cy  δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας χρήσης τους.

 

Η Cyprolens.com.cy διαχειρίζεται και ανήκει στην ιδιοκτησία της Global Health I.C. Ltd, με αριθμό εγγραφής στο Κυπριακό μητρώο εφόρου εταιρειών ΗΕ 340335. Για σκοπούς συντομίας στο παρόν κείμενο οι όροι εταιρεία / όμιλος ή ο όρος εμείς ή εμάς συνεπάγονται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Global Health I.C. Ltd. 

 

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα για προσωπική μη εμπορική χρήση, π.χ. ανάγνωση για σκοπούς ενημέρωσης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση χωρίς την άδεια/συναίνεση της εταιρίας. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να περιορίσει τυπογραφικά λάθη, αλλά δεν φέρει ευθύνη για τα αναφερόμενα η άλλα σφάλματα που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν.

 

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προφύλαξη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από ιούς, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος ή ότι οι servers μας είναι απαλλαγμένοι από ιούς και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές παρουσιαστούν στο μέσο πρόσβασης σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

 

Επισκεπτόμενοι την Cyprolens.com.cy σας παραχωρείτε μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης/ορθής χρήσης σε αυτήν. Συμφωνείτε να μη διακόψετε ή να μην επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και δεσμεύεστε να μην επιχειρήσετε να διαταράξετε την ομαλή λειτουργία της ή επιχειρήσετε να πλήξετε την ακεραιότητά της μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (hacking).

 

Προσωπικά δεδομένα

Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τα περισσότερα σημεία της Cyprolens.com.cy χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας απαιτούν από το χρήστη να προσδιορίσει την ταυτότητά του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση συναλλακτικής πράξης.

 

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο,e-mail κ.α τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται με σκοπό την ολοκλήρωση συναλλακτικής σχέσης, για λόγους στατιστικής ή για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη, σε καμία περίπτωση όμως δεν μεταφέρονται σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα).

 

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσουμε και διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κακή χρήση, απώλεια, καθώς επίσης και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση και κοινοποίηση.

 

Αποδέκτης των δεδομένων είναι η εταιρεία Global Health I.C. Ltd και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που ενδεχομένως μεσολαβούν ή θα μεσολαβήσουν για την υποστήριξη, την εξυπηρέτηση ή την προώθηση και ολοκλήρωση της συναλλακτικής σχέσης.

 

Τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές ή άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (τα Cookies είναι μια δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης στο Internet)  για την μέγιστη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα της Cyprolens.com.cy δεν αποθηκεύουμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χωρίς την συγκατάθεση σας.

 

Επιστροφές προϊόντων

Η Κυπριακή νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή που είναι προσαρμοσμένη στην Ευρωπαϊκή (Κοινοτική) οδηγία, παρέχει το δικαίωμα επιστροφής/ανταλλάγής άθικτων προϊόντως εντός 14ωνημερών που αυτά περιήλθαν στην κατοχή σας.

 

Σε περίπτωση επιθυμίας επιστροφής, επικοινωνήστε τηλεφωνικά από Κύπρο στο 70003070από Ελλάδα στο 697 2347774 ή από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα στο 00357 99106000 για να σας κατευθύνουμε για την διαδικασία ή εναλλακτικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που υπογράψατε το δελτίο παραλαβής των προϊόντων. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν εσάς σε περίπτωση που η επιστροφή οφείλετε σε δική σας υπαιτιότητα.

 

Στους αστιγματικούς και πολυεστιακούς φακούς επαφής ειδικής παραγγελίας εξωτερικού δεν γίνονται δεκτές επιστροφές ή αντικατάσταση.

 

Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του δεν πρέπει να έχει αποσφραγισθεί ή να είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, δηλαδή το προϊόν θα πρέπει να είναι κατάλληλο για μεταπώληση.

 

Τα αποσφραγισμένα/ανοιχτά κουτιά φακών επαφής που περιέχουν τις δευτερογενείς συσκευασίες, κυψέλες (blisters) δεν γίνονται αποδεκτά για επιστροφή δεδομένου ό,τι δεν είναι κατάλληλα για μεταπώληση, εκτός περιπτώσεων ελαττωματικών προϊόντων, όπου θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα την χρήση τους και να μας ενημερώσετε.Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων για  εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγέςOnline Dispute Resolution – ODR

 

Περισσότερες πληροφορίες περί των δικαιωμάτων σας ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κυπριακού συνδέσμου προστασίας καταναλωτών πατώντας εδώ.

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ευρωπαικής Ένωσης για επίλυση διαφορών καταναλωτικών διαφορών για εγχώριες καθώς και διασυνοριακές συναλλαγές Online Dispute Resolution – ODR παρακαλώ πατήστε εδώ

Τελευταία αναθεώρηση 15/10/2018